Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này quy định cách thức Dunamex., JSC sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Dunamex., JSC khi bạn sử dụng trang web này. Dunamex.,JSC cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định mà bạn có thể cung cấp khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng với mục đích để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin của bạn. Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. 

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NPP FABIMILK

Hãy nhập email của bạn để được nhận những ưu đãi đặc biệt