Bản quyền và Khước từ

Bản quyền

Trang web này và nội dung của nó là thuộc bản quyền của Dunamex., JSC

Thông tin bạn nhận được trực tuyến được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Luật bản quyền nghiêm cấm mọi hoạt động sao chép, phân phối lại hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bản quyền nếu không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi bằng văn bản.

Bạn không được phép sử dụng hoặc khai thác thương mại nội dung, hình ảnh, bố cục của trang web này, ngoại trừ với sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng không thể phát tán nó hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web nào khác hoặc hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử.

Khước từ

Thông tin trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin tham khảo. Thông tin được cung cấp bởi Dunamex., JSC và trong khi chúng tôi nỗ lực để giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với các thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào.

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Dunamex., JSC. Chúng tôi không kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động tốt. Tuy nhiên, Dunamex., JSC không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không khả dụng do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

 

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NPP FABIMILK

Hãy nhập email của bạn để được nhận những ưu đãi đặc biệt